+48 6129 36033 or Get in touch  

IRU Logistics and Innovation

Boekestijn Transport był obecny na Forum Logistyki i Innowacji, IRU 2020. Wraz z innymi liderami branży oraz dostawcami innowacyjnych usług i produktów, przeprowadziliśmy „burzę mózgów” na temat przyszłości i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.