+48 6129 36033 or Get in touch  

Zwiększamy flotę o 100 ciężarówek.

Wraz z kilkoma głównymi (nowymi) klientami Boekestijn Transport, rozmawialiśmy o rozszerzeniu naszej aktywności truckingowej w Polsce. Trudna działalność w zakresie międzynarodowych przewozów w całej Europie, wymaga kompleksowego podejścia, by podążać za najnowszymi trendami branżowymi. Nasza flota powiększa się do ponad 450 ciężarówek. Flota, nasi klienci i wyspecjalizowane zespoły w Boekestijn Transport, są kluczem do dalszego rozwoju standardów branżowych i objęcia pozycji lidera na rynku europejskiego transportu drogowego.