+48 6129 36033 or Get in touch  

ROZWIĄZANIA INTERMODALNE

 

W 2015 roku Boekestijn Transport Service rozpoczął intermodalne rozwiązania dla kontenerów z Anglii do Holandii i Polski. Aby to osiągnąć współpracujemy z partnerami, którzy prowadzą usługi transportu drogą morską lub kolejową.  Zaletą takiego działania jest redukcja CO2 (do70%) i oszczędność nawet do 35% w porównaniu z transportem drogowym.  

Po dotarciu do Polski kontenery i naczepy są rozładowywane przez nasze ciężarówki. Dzięki czemu stajemy się elastyczni wobec wszelkich wymagań i życzeń. By pozostać niezależnymi od podmiotów trzecich, a także dla większej elastyczności jesteśmy w posiadaniu dużej floty naczep Huckepack.

Huckepack to naczepy, które mogą być w całości umieszczane na wagonie kolejowym. W ten sposób możemy łączyć transport Pharma, High Value i Fashion z rozwiązaniami intermodalnymi.

Kolejną z naszych specjalności jest transport kontenerów-cystern. Wszyscy kierowcy i używane przez nas materiały spełniają wymagania i certyfikaty ADR. 

  • Brak strat w czasie realizacji, załadunek dnia A, rozładunek dnia C
  • Użycie uniwersalnych podwozi 20ft, 40ft i 45ft oraz podwozi do kontenerów-cystern
  • Inwestowanie w środowisko, dzięki redukcji CO2 do 70%
  • Redukcja kosztów nawet do 35%  w porównaniu z transportem drogowym