+48 6129 36033 or Get in touch  

TRANSPORT TOWARÓW WYSOKOWARTOŚCIOWYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO

 

Posiadanie certyfikatu TAPA TSR 1, 2 i 3 czyni nas wszechstronnymi w transporcie towarów wysokowartościowych. 

Podczas transportu HVTT (High Value Theft Targeted) ładunki pozostają pod naszym nadzorem 24/7.

Różne systemy w naszych ciężarówkach i naczepach pozostają pod stałym nadzorem naszego Centrum Kontroli.

Bycie firmą rodzinną oznacza brak strat kapitałowych i robimy wszystko by temu zapobiec: 

  • Monitoring towaru 24/7
  • Elektroniczne zamki w naczepach wyposażone w GPS
  • Ciągłe dokształcanie kierowców i pracowników biurowych
  • Flota w pełni przystosowana dla wszystkich trzech poziomów TAPA-TSR
  • Podwójne zespoły kierowców mające na celu minimalizację przerw w pracy i towarzyszącego mu ryzyka
  • W razie potrzeby zewnętrzna eskorta bezpieczeństwa